Απόβλητα δίπλα σε σπίτια φέρνει ο ΟΛΠ!

11 Φεβ 2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/02/2013

Εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων προωθεί ο ΟΛΠ δίπλα στην Ιχθυόσκαλα και σε σχολεία στο Κερατσίνι.

Η αποκάλυψη έγινε από τη βουλευτή Β’ Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαρία Γιαννακάκη σε ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή ζητώντας από τους υπουργούς Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος να επανεξετάσουν την απόφαση του ΟΛΠ.

«Η προτεινόμενη θέση για την εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων γειτνιάζει με τον οικιστικό ιστό της πόλης, αντίθετα με τα όσα περιγράφονται στη μελέτη της εταιρείας, στην οποία η περιοχή παρουσιάζεται ως ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών λειτουργιών όπου αγκυροβολούν μόνο εμπορικά πλοία (και όχι αλιευτικά) κάτι που είναι προδήλως αναληθές αφού βρίσκεται πλησίον της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, όπου διακινούνται καθημερινά τεράστιες ποσότητες αλιευμάτων που τροφοδοτούν ολόκληρο το λεκανοπέδιο», υπογραμμίζει η κ. Γιαννακάκη. Και προσθέτει:
«Επιπλέον κοντά στην περιοχή υπάρχουν σχολεία, δημοτικό γυμναστήριο και κολυμβητήριο, παιδική χαρά αυξάνοντας τις πιθανότητες έκθεσης ευάλωτων ομάδων σε δυνάμει απειλές προερχόμενες από την εκδήλωση ατυχήματος στην εν λόγω εγκατάσταση».

Η βουλευτής εκπέμπει σήμα κινδύνου σημειώνοντας ακόμα ότι «από ειδικούς εμπειρογνώμονες του χώρου έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι εγκαταστάσεις της κατώτερης κατηγορίας της Οδηγίας Seveso II εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και προτείνεται η επέκταση των μέτρων της ανώτερης κατηγορίας και στις εγκαταστάσεις αυτές, σε άλλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της επικινδυνότητας».

Η ερώτηση

Αναλυτικά, η ερώτηση της βουλευτού Β Πειραιά της Δημοκρατικής Αριστεράς έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε προωθεί, στην περιοχή αρμοδιότητάς του, την σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία, στην ιδιωτική εταιρεία «ANTIPOLLUTION A.N.E» υποδεικνύοντας ως κατάλληλη συγκεκριμένη θέση στην περιοχή προβλήτα Ηρακλέους, εντός του κόλπου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Στην συγκεκριμένη σταθερή πλωτή εγκατάσταση θα αποθηκεύονται  επικίνδυνα απόβλητα, που θα προέρχονται από τα πλοία που θα προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά (απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου και την πυρολητική επεξεργασία άνθρακα, απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες, απόβλητα από χρώματα και βερνίκια, απόβλητα από δεξαμενές πλοίων, λάσπες κ.α).

Η προτεινόμενη θέση για την εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων γειτνιάζει με τον οικιστικό ιστό της πόλης, αντίθετα με τα όσα περιγράφονται στη μελέτη της εταιρείας, στην οποία η περιοχή παρουσιάζεται ως ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών λειτουργιών όπου αγκυροβολούν μόνο εμπορικά πλοία (και όχι αλιευτικά) κάτι που είναι προδήλως αναληθές αφού βρίσκεται πλησίον της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, όπου διακινούνται καθημερινά τεράστιες ποσότητες αλιευμάτων που τροφοδοτούν ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Επιπλέον κοντά στην περιοχή υπάρχουν σχολεία, δημοτικό γυμναστήριο και κολυμβητήριο, παιδική χαρά αυξάνοντας τις πιθανότητες έκθεσης ευάλωτων ομάδων σε δυνάμει απειλές προερχόμενες από την εκδήλωση ατυχήματος στην εν λόγω εγκατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγγύτητα με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της ΔΕΗ μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικό φαινόμενο (φαινόμενο Domino) με επιδείνωση των συνεπειών στην περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος είτε στην μία εγκατάσταση είτε στην άλλη.

Εξίσου ιδιαίτερης ανησυχίας και προβληματισμού είναι το ενδεχόμενο εμφάνισης τεχνολογικού ατυχήματος ως επακόλουθο φυσικής καταστροφής (φαινόμενο natech),  με επιπτώσεις  απρόβλεπτες και ιδιαίτερα καταστροφικές.

Είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή της θέσης δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια έπειτα από αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, όπως ορίζεται από τον Ν.4014/2011 (ΠΑΡ.ΙΙ), αλλά για να αδειοδοτηθεί η ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση της εταιρείας στο χώρο αυτό.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι έχουν εκδηλωθεί ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ) σε μονάδες οι οποίες λόγω των σχετικά μικρών ποσοτήτων των αποθηκευμένων επικίνδυνων ουσιών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας (ενδεικτικά αναφέρεται το ατύχημα πυρκαγιάς και εκρήξεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΧΥΜΑ στο Λαύριο το 2006, το οποίο είχε όλα τα χαρακτηριστικά ατυχήματος μεγάλης έκτασης, ενώ η εταιρεία δεν είχε την υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας).

Από ειδικούς εμπειρογνώμονες του χώρου έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι εγκαταστάσεις της κατώτερης κατηγορίας της Οδηγίας Seveso II εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και προτείνεται η επέκταση των μέτρων της ανώτερης κατηγορίας και στις εγκαταστάσεις αυτές, σε άλλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της επικινδυνότητας.

Να διευκρινισθεί επιπλέον ότι για τη βελτίωση της προστασίας των κατοικημένων περιοχών, επιβάλλεται οι χωροταξικές ή και άλλες σχετικές πολιτικές να συνεκτιμούν την ανάγκη να διατηρούνται οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των περιοχών αυτών και των μονάδων επικινδυνότητας όπως είναι οι μονάδες αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Αυτό επιβάλλει και η κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική (Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπως εξαγγέλλονται στο άρθρο 130 Ρ παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης και διευκρινίζονται στα προγράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον) αποσκοπώντας στη διατήρηση και την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ιδιαίτερα μέσω προληπτικής δράσης.

Βάσει των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1.    Προτίθενται να ζητήσουν την επανεξέταση της αναγκαιότητας λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου Δραπετσώνας και γνωμοδότησε σχετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής;

2.    Θα ζητήσουν την  υποβολή εμπεριστατωμένης Μελέτης Ασφαλείας με προκήρυξη από την Περιφέρεια και χρηματοδότηση από τον ΟΛΠ, η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων την Εκτίμηση Επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των περιοχών που είναι σημαντικές ως προς την ασφάλεια της εγκατάστασης, τον προσδιορισμό των κινδύνων και τον περιορισμό των επιπτώσεων από τυχόν εκδήλωση ατυχήματος;

3.    Δεδομένης της επικινδυνότητας του αντικειμένου, προτίθενται να προβούν στην αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων, ούτως ώστε η εκπόνηση Μελέτης Ασφαλείας να είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του όγκου των αποβλήτων;

ΠΗΓΗ

Share on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια.
Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε.
Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.
Για τα άρθρα των συγγραφέων,ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο.

 
Copyright © 2015 ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah