Στοιχεία για τη συμφωνία με Cosco ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

30 Οκτ 2013

Απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για τις συμφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και Cosco επιζητεί με ερώτησή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ερώτηση αναφέρει τα εξής:

Στις 31 Αυγούστου 2013, δημοσιοποιήθηκε από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. «Πρακτικό Διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης»,  ανάμεσα στον Οργανισμό και στη ΣΕΠ Α.Ε., θυγατρική της COSCO, η οποία έθεσε σειρά αιτημάτων, ισχυριζόμενη μείωση των εσόδων από την προβλήτα του Πειραιά, λόγω μείωσης του εισαγόμενου φορτίου.

Σε αυτό το πρακτικό, αποτυπώνεται μεταξύ άλλων, ότι ανάμεσα στις δύο πλευρές συμφωνήθηκε να αναλάβει η ΣΕΠ Α.Ε., την επέκταση της προβλήτας ΙΙΙ προς τα δυτικά και τον εξοπλισμό της, παρά το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία, δεν προέβλεπε τέτοια δυνατότητα.  Μάλιστα δε, με αντάλλαγμα την αναστολή καταβολής του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος «μέχρις ότου το ΑΕΠ ανέλθει στο επίπεδο του 2008 +2% ετησίως».

Επίσης, η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να κατασκευάσει για λογαριασμό του Ο.Λ.Π. το νέο τερματικό σταθμό πετρελαιοειδών. Το έργο δεν χαρίζεται στον Ο.Λ.Π., όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί, αλλά θα το αποπληρώσει ο Οργανισμός σε 22 χρόνια και μάλιστα με το προτεινόμενο από την ΣΕΠ Α.Ε. επιτόκιο (Euribor συν 4%), παρά το γεγονός ότι, οι επιτελείς του Οργανισμού αρχικά επιθυμούσαν αυτό να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.  Σημειώνεται ότι, η αρχική σύμβαση προέβλεπε ότι ο σταθμός πετρελαιοειδών θα κατασκευαστεί από τον  Ο.Λ.Π., η Διοίκηση του οποίου, είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να έχει προϋπολογίσει και συγκρίνει το κόστος του έργου, πριν προχωρήσει στην αλλαγή των όρων της σύμβασης και αναθέσει την κατασκευή της προβλήτας στην ΣΕΠ Α.Ε.

Στις 11 Οκτωβρίου 2013 και μετά από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, με ανακοίνωσή του ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει παρέμβαση για το θέμα από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την αποστολή ερωτημάτων και αναφέρει ουσιαστικά ότι, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την ΣΕΠ Α.Ε. για τη σύνταξη ενός νέου κειμένου «Σχεδίου Συμφωνίας Φιλικής Διευθέτησης».

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκλήθηκε από «non papers κείμενα, για τα οποία, ούτε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ούτε το ΤΑΙΠΕΔ, είχαν γνώση»!!
Δημοσιεύματα επίσης, συνδέουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φιλικού διακανονισμού μεταξύ Ο.Λ.Π. και ΣΕΠ Α.Ε. με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, μέσω της παραχώρησης της πλειοψηφίας των μετοχών του Ο.Λ.Π. σε εταιρεία, η οποία πιθανότατα θα είναι η COSCO, καθώς με τη συμφωνία αποκτά σημαντικό προβάδισμα, έναντι των ανταγωνιστών της.

Τα δημοσιεύματα επίσης, αναφέρουν ότι, θα επιλεγεί η διαδικασία master concession στη λογική ότι ο ιδιωτικοποιημένος Ο.Λ.Π., θα συνεχίσει να τηρεί τη σύμβαση παραχώρησης, που έχει με το ελληνικό δημόσιο.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές μίας τέτοιας διαδικασίας, αγνοούν το γεγονός ότι ο Ο.Λ.Π. λειτουργεί ως δημόσια λιμενική αρχή, καθώς και το ότι η σύμβαση μεταξύ Ο.Λ.Π. και Δημοσίου, υπεγράφη με δεδομένο ότι το ελληνικό δημόσιο ελέγχει τον Ο.Λ.Π. Σημειώνεται ότι, η ιδιωτικοποίηση των λιμενικών αρχών έχει αποτύχει στη Μ. Βρετανία, όπου και επιχειρήθηκε, ενώ στην Ευρώπη το 95% των λιμενικών αρχών, ανήκουν στο δημόσιο. Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι για τον στενότερο έλεγχο του δημοσίου στην εφαρμογή της σύμβασης συγκροτήθηκε Κλιμάκιο Επιθεώρησης με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας. Αυτό το κλιμάκιο, δεν έχει δημοσιοποιήσει ποτέ τα πορίσματά του, ενώ παραμένουν μεγάλα ερωτηματικά για το τι χαρακτήρα είχε η λειτουργία του.

Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την περαιτέρω οικονομική πορεία του Ο.Λ.Π.,  αλλά και για την αποφυγή δημιουργίας ενός μονοπωλίου στο λιμάνι

Επειδή, η ΣΕΠ Α.Ε. επικαλείται μείωση των προσδοκώμενων εσόδων από το λιμάνι του Πειραιά, την ίδια στιγμή που η μητρική εταιρεία COSCO ανακοινώνει με πανηγυρικό τρόπο αύξηση του διακινούμενου φορτίου

Επειδή, η αποστολή κειμένων non papers, υποκρύπτει μυστικές συνεννοήσεις ανάμεσα σε Υπουργεία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρακτική αδιαφανής και απαράδεκτη για τόσο σοβαρά ζητήματα

Επειδή, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση, για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1)    Για ποιο λόγο προτίθεται η κυβέρνηση, να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του Ο.Λ.Π. αφαιρώντας από το δημόσιο τον έλεγχο κρίσιμων για την χώρα λιμενικών λειτουργιών; Επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες ότι, για την ιδιωτικοποίηση του Ο.Λ.Π. θα ακολουθηθεί η διαδικασία της master concession; Αν ναι, πώς θα ελέγχεται η εφαρμογή της σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο;

2)    Σκοπεύουν να υλοποιήσουν την πρόβλεψη του Ν. 4150/2013, για τη δημιουργία του Αττικού Λιμενικού Συστήματος και πότε; Εάν ναι, η ιδιωτικοποίηση του Ο.Λ.Π. θα περιλαμβάνει και τους υπόλοιπους λιμένες του Αττικού Λιμενικού Συστήματος (Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας, Οργανισμό Λιμένα Ραφήνας, Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου);

3)    Έχει γίνει υπολογισμός του οικονομικού κινδύνου - ρίσκου για τον Ο.Λ.Π. από τη νέα συμφωνία φιλικής διευθέτησης, λόγω της αναστολής της καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος; Γιατί δεν διεκδικήθηκαν πρόσθετα ανταλλάγματα, από τη στιγμή που η σύμβαση επεκτείνεται;

4)    Ποιά ήταν μέχρι σήμερα τα έσοδα για τον Ο.Λ.Π. από την συνεργασία με την ΣΕΠ Α.Ε., από την αρχή της δραστηριοποίησής της μέχρι και σήμερα, ανά έτος και ανά κατηγορία εσόδου (σταθερό και μεταβλητό); Πόσα εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο από φόρους από τη ΣΕΠ Α.Ε.; Έχει ασκήσει ο Ο.Λ.Π. το συμβατικό του δικαίωμα και την υποχρέωσή του, να ασκεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, επίσημους έλεγχους στα οικονομικά στοιχεία της ΣΕΠ Α.Ε.; Αν ναι, πότε πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και ποια τα αποτελέσματά τους;

5)    Ποιό είναι το περιεχόμενο της παρέμβασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη συμφωνία φιλικής διευθέτησης μεταξύ Ο.Λ.Π. και ΣΕΠ Α.Ε.; Ποιά Υπηρεσία απέστειλε non papers, στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ο.Λ.Π. και γιατί δεν ακολουθήθηκε η διοικητική διαδικασία που προβλέπεται στην αλληλογραφία, με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

6)    Απασχολεί την κυβέρνηση, το γεγονός ότι, με τη νέα συμφωνία η ΣΕΠ Α.Ε. (COSCO) θα ελέγχει σχεδόν μονοπωλιακά τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά, αφού θα αποκτήσει το 85–90% της παραγωγικής δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και τελικώς το 100% της δραστηριότητας, αν η διαδικασία παραχώρησης της πλειοψηφίας των μετοχών του Ο.Λ.Π. αναδείξει ως πλειοδότη την ίδια εταιρεία; Έχουν συνυπολογίσει τις αρνητικές επιπτώσεις μίας τέτοιας εξέλιξης στην οικονομία της χώρας;

7)    Γιατί η μεταφορά των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, λόγω της κατασκευής του ανατολικού τμήματος της προβλήτας ΙΙΙ, δεν έγινε από τον Ο.Λ.Π. όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης και ανατέθηκε στη ΣΕΠ Α.Ε. με την υποχρέωση του Ο.Λ.Π. να αποπληρώσει το έργο;  Ποιό ήταν το κόστος που είχε προϋπολογιστεί, για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων και ποιό είναι το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο Ο.Λ.Π. στην ΣΕΠ Α.Ε. για την κατασκευή της προβλήτας των πετρελαιοειδών; Γιατί κρίθηκε συμφερότερη, η ανάθεση του έργου στη ΣΕΠ Α.Ε., με την αποπληρωμή του από τον Ο.Λ.Π., με δεδομένο ότι δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία κόστους του έργου; Γιατί το επιτόκιο αποπληρωμής, δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως επιθυμούσαν οι επιτελείς του Οργανισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα και έγινε δεκτό το επιτόκιο που πρότεινε εξ αρχής η ΣΕΠ Α,Ε,; Πού θα κατασκευαστεί η νέα προβλήτα;
8)    Λειτούργησε πραγματικά το Κλιμάκιο Επιθεώρησης Δημοσίου για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., που συγκροτήθηκε με την ΑΠ 8312.11/35/05 10-11-2005  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και σε ποιες διαχειριστικές χρήσεις; Υποβλήθηκαν αντίστοιχα πορίσματα και αν ναι, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Καλούνται οι ερωτώμενοι αρμόδιοι Υπουργοί, να μας κοινοποιήσουν τα παρακάτω έγγραφα, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αιτήσεως κατάθεσης εγγράφων:

1)    Οι επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελληνική κυβέρνηση, με τα ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία φιλικής διευθέτησης μεταξύ Ο.Λ.Π. και ΣΕΠ Α.Ε., καθώς και οι απαντήσεις των αρμόδιων ελληνικών Υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αυτές τις επιστολές.

2)    Τα non papers, τα οποία αναφέρονται στην από 11 Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωση του Ο.Λ.Π. και τα οποία τέθηκαν υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

3)    Το σύνολο των πορισμάτων των επιθεωρήσεων, που συντάχθηκαν από το Κλιμάκιο Επιθεώρησης Δημοσίου για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., που συγκροτήθηκε με την ΑΠ 8312.11/35/05 10-11-2005  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

4)    Τα οικονομικά στοιχεία- εκθέσεις, που προσκομίστηκαν από την ΣΕΠ Α.Ε. για την αιτιολόγηση του ισχυρισμού της περί μείωσης των εσόδων της και τα στοιχεία για το διακινούμενο εγχώριο και in transit φορτίο από τις προβλήτες, που διαχειρίζεται από την εγκατάστασή της, μέχρι τώρα.

Πηγη
Share on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια.
Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε.
Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.
Για τα άρθρα των συγγραφέων,ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο.

 
Copyright © 2015 ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah